Nomas maksa par Darba vietas lietošanu ir:

  • No 1 līdz 3 stundām – 5.00€/stundā (pieci eiro stundā) kopā ar PVN, ko Nomnieks maksā Iznomātājam.
  • No 4 līdz 6 stundām – 4.00€/stundā (četri eiro stundā) kopā ar PVN, ko Nomnieks maksā Iznomātājam.
  • No 7 līdz 10 stundas – 2.00€/stundā (divi eiro stundā) ar PVN, ko Nomnieks maksā Iznomātājam.