SIA MIKS PLUS un tās filiāles (kopīgi saukti par SIA MIKS PLUS, mēs, mūs vai mūsu) rūpējas par jūsu personas datu konfidencialitāti un cenšas tos aizsargāt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par personas datiem un datu godīgas izmantošanas principiem.

Mūsu apņemšanās vārdā nodrošināt personas datu konfidencialitāti, mēs esam ieviesuši virkni “Obligāto korporatīvo noteikumu” (“OKN”). Tie ietver mūsu globālās prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību, tostarp mūsu konfidencialitātes politiku un attiecīgās personas datu subjekta tiesības, un tās ir izstrādātas, lai nodrošinātu jūsu datu drošību to apstrādes laikā mūsu filiālēs. Šie OKN ir apstiprināti Eiropas Savienības datu aizsardzības iestādēs. Ar mūsu kompānijas OKN iespējams iepazīties Personas datu aizsardzības lapā.

Sadaļas:

 1. Piemērošanas joma
 2. Personas datu apstrādātāja izvēle
 3. Personas datu kategorijas
 4. Datu apstrādes tiesiskais pamats
 5. Datu apstrādes mērķi
 6. Personas datu saņēmēji
 7. Uzglabāšana
 8. Personas datu aizsardzība
 9. Mūsu vietnes
 10. Jūsu tiesības
 11. Piekrišana un piekrišanas anulēšana
 12. Automatizēta lēmumu pieņemšana
 13. Kā ar mums sazināties
 14. Grozījumu veikšana mūsu “Personas datu uzglabāšanas un izmantošanas kārtībā”
 1. Piemērošanas joma

Šajā dokumentā “Personas datu uzglabāšanas un izmantošanas kārtība” ir aprakstīts kā mēs apkopojam un izmantojam personas datus. Personas dati – jebkura informācija, kas saistīta ar konkrētu vai identificējamu personu; tā ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikācijas informāciju, piemēram, vārds, identifikācijas kods, atrašanās vietas koordinātas, identifikācijas informācija par darbu internetā vai arī pamatojoties uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo personas fizisko, psiholoģisko, garīgo, ģenētisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

Mēs apkopojam personas datus mūsu parastās uzņēmējdarbības laikā, noformējot lojalitātes kartes mūsu filiālēs vai internetā, veicot pasūtījumu jebkuram produktam. Piemēram, kad jūs veicat pasūtījumus vai iegādājaties produktus vai pakalpojumus, noslēdzat līgumus vai sazināties ar mums, apmeklējat un izmantojat mūsu vietnes.

 1. Personas datu apstrādātāja izvēle

Lai noskaidrotu SIA MIKS PLUS pārstāvi, kas ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar jūsu SIA MIKS PLUS filiāles kontaktpersonu, ar kuru jūs jau sadarbojieties, skatiet mūsu filiāļu sarakstu uzņēmuma SIA MIKS PLUS ārējā tīmekļa vietnē (www.miksplus.eu), vai arī rakstiet mūsu personas datu aizsardzības nodaļai (privacy@miksplus.eu).

 1. Personas datu kategorijas

Mēs varam apkopot un apstrādāt šādus personas datus:

 • Kontaktinformācija, ar kuras palīdzību mēs varam ar jums sazināties, piemēram: jūsu vārds, amats, vecums un uzruna, lietotājvārds, pasta adrese, tālruņa numuri, e-pasta adrese un citas adreses, ar kuru palīdzību mēs varam nosūtīt jums ziņas, informācija par uzņēmumu, un informācija, ko jūs norādījāt, reģistrējoties mūsu mājas lapā.
 • Informācija par mūsu attiecībām, uz kurām ir balstīta mūsu sadarbība: produktu un pakalpojumu veidi, kas var jūs interesēt, jūsu iecienītākās preces, saziņas veidi ar jums, valodas, kredītspēja, mārketinga preferences, demogrāfiskie dati utt.
 • Informācija par ar mums veiktajiem darījumiem, tostarp pirkumiem, pieprasījumiem, informācija par klienta kontu, informācija par līgumu un pasūtījumu, piegādes veidi, norēķinu dati.
 • Informācija par drošību, kā arī normu un prasību ievērošana (atbilstība), kas ļauj mums aizsargāt mūsu intereses, tostarp informāciju, lai interešu konfliktu pārbaudei, krāpšanas novēršanai un iekšējo kontroli, kā arī informāciju, kas nepieciešama mūsu uzņēmumu teritorijas drošības nodrošināšanai, piemēram, videonovērošanas ieraksti.
 1. Datu apstrādes tiesiskais aspekts
 • Līguma izpilde ar mūsu klientiem un piegādātājiem.
 • Kompānijas SIA MIKS PLUS juridiskās intereses, kas pārstāv mūsu parasto uzņēmējdarbību.
 1. Datu apstrādes mērķi
 • Jūsu pasūtījumu izpilde attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem un ar tiem saistītās darbības, piemēram, produktu un pakalpojumu piegāde, klientu apkalpošana, rēķinu izrakstīšana, atbalsts un apmācība, paziņojumi par drošību un produktu atjauninājumi, kā arī citu pakalpojumu sniegšana saistībā ar jūsu pirkumu.
 • Mūsu līguma saistību un esošo attiecību ar jums pārvaldība, tostarp mijiedarbība ar jums, mūsu produktu un pakalpojumu kvalitātes analīze un uzlabošana, jūsu informēšana par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, kā arī akcijām un īpašajiem piedāvājumiem.
 • Mūsu vietņu, tīklu un sistēmu, mūsu uzņēmumu teritoriju drošības nodrošināšana, kā arī aizsardzība pret krāpšanu.
 • Ikdienas biznesa vajadzību pārvaldība, piemēram, maksājumu apstrāde un finanšu kontu pārvaldība, produktu izstrāde, līgumu pārvaldība, tīmekļa vietņu administrēšana, izpilde, korporatīvā pārvaldība, audits, pārskati un atbilstība tiesību aktiem.
 1. Personas datu saņēmēji
 • Trešās puses: mēs varam uzdot trešajām pusēm sniegt pakalpojumus un veikt pienākumus mūsu vārdā. Mēs varam sniegt šīm trešajām personām personas datus šo pakalpojumu un pienākumu veikšanai. Šie personas dati tiek apstrādāti pilnībā saskaņā ar mūsu norādījumiem saskaņā ar sākotnējiem mērķiem
 • Saskaņā ar likuma prasībām: mēs varam sniegt personas datus valsts vai tiesu iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un to darbiniekiem likumā noteiktajā kārtībā, tostarp valsts drošības vai tiesībaizsardzības iestāžu prasību izpildei, ieskaitot institūcijas un tiesas valstīs, kurās mēs veicam uzņēmējdarbību. Likumā atļautajos gadījumos, mēs varam atklāt šādu informāciju trešajām personām (tostarp juristiem), ja tas ir nepieciešams prasības iesniegšanai tiesā vai tās pamatošanai, vai arī iebildumam pret prasību, kā arī mūsu tiesību īstenošanai citos veidos, mūsu īpašumu vai mūsu tiesību aizsardzībai, citu personu īpašuma tiesību vai drošības aizsardzībai, kā arī nepieciešamības gadījumā, trešo personu organizāciju audita pārbaužu veikšanas palīdzība, korporatīvās pārvaldības nolūkiem, normu un prasību ievērošanai.
 • Apvienošanās un pārņemšana: personas dati var tikt nodoti pusei, kas iegūst visu vai daļu no kompānijas SIA MIKS PLUS kapitāla vai aktīviem vai tā saimnieciskās darbības pārdošanas, apvienošanas, likvidācijas u.c. gadījumos.
 • Saistītie uzņēmumi: mēs varam nodot šo informāciju arī SIA MIKS PLUS saistītajiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu.
 1. Uzglabāšana

Mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai realizētu mērķus, ar kuriem tie tika vākti, parasti līgumattiecību perioda darbības laikā, kā arī tam sekojošā laika periodā, kas ir nepieciešams vai pieļaujams attiecīgajos tiesību aktos.

 1. Personas datu aizsardzība

Drošības pasākumi attiecībā uz personas datu aizsardzību: mēs veicam atbilstošus tehniskus, fiziskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir objektīvi paredzēti personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, un visām citām nelikumīgām apstrādes formām. Piekļuve personas datiem ir ierobežota, un vajadzības gadījumā tiek sniegta tikai pilnvarotiem saņēmējiem. Mums ir visaptveroša informācijas drošības programma, kas ir samērīga ar apstrādi saistītajiem riskiem. Šī programma tiek pastāvīgi uzlabota, lai labāk optimizētu operacionālos riskus un aizsargātu personas datus, ņemot vērā vispārpieņemto praksi nozarē. Mēs arī veiksim pastiprinātus drošības pasākumus, apstrādājot konfidenciālus personas datus.

Kā mēs aizsargājam personas datus, kurus mēs apstrādājam savu klientu vārdā (kā datu apstrādātājs): dažos gadījumos mēs savu klientu uzdevumā veicam personas datu apstrādi pakalpojuma veidā (kā datu apstrādātājs). Mēs apkopojam un apstrādājam šos personas datus tikai saskaņā ar klienta norādījumiem, mēs neatklāsim tos un neizmantosim personīgos nolūkos. Mums ir informācijas drošības pārbaudes līdzekļi, lai aizsargātu jūsu datus, mēs atklāsim vai pārsūtīsim personas datus tikai saskaņā ar klienta norādījumiem vai lai sniegtu nepieciešamo pakalpojumu. Ja klients nav devis nekādas norādes par pretējo, apstrādājot personas datus mūsu klientu vārdā, mēs ievērojam savas saistības par datu izpaušanu un nodošanu, kas ir uzskaitītas šajā dokumentā.

 1. Mūsu vietnes

Sīkdatnes, informācija par to lietošanu un līdzīgiem rīkiem.

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs varam automātiski apkopot noteiktu informāciju, izmantojot tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes, pikseļu tagus, pārlūkprogrammas analīzes rīkus, serveru žurnālus un tīmekļa bāksignālus. Daudzos gadījumos informācija, ko mēs ievācam ar sīkdatnēm un citiem rīkiem, tiek izmantota neidentificējamā veidā, bez jebkādas saistības ar personas datiem.

Sīkdatnes – nelieli teksta faili, kurus vietne sūta uz jūsu datora vai citas ierīces cieto disku, ar jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas starpniecību, kad jūs apmeklējat kādu tīmekļa vietni. Mēs varam izmantot sīkdatnes, lai padarītu efektīvāku tīmekļa vietnes ielādēšanos un tās lietošanu, kā arī lai pielāgotu mūsu vietnes dizainu un uzvedību atbilstoši jūsu individuālajām vēlmēm, kā arī, lai uzlabotu mūsu mājas lapas funkcionalitāti. Sīkdatnes var izmantot, lai efektīvi pārvaldītu un apkopotu informāciju par lietotāja darbībām mūsu vietnē, kā arī lai apkopotu statistiku. Tās var izmantot arī funkcionalitātes vadībai, kas ļauj mums padarīt lietotāja pieteikšanos noteiktā tīmekļa vietnē efektīvāku, piemēram, saglabājot lietotāja vēlamo valodu, paroles un pieteikšanās datus. Ir divu veidu sīkdatnes: sesijas sīkdatnes, kas no jūsu ierīces tiek dzēsti pēc tīmekļa vietnes aizvēršanas; un ilgstošas ​​sīkdatnes, kas ierīcē saglabājas ilgāku laiku, vai kamēr tās tiek manuāli dzēstas.

Mēs varam arī izmantot flash sīkdatnes (tā dēvētie vietējie koplietotie objekti) un līdzīgas tehnoloģijas, lai uzlabotu jūsu interneta pārlūkošanu un individuāli pielāgotu vietnes ārējo izskatu. Adobe Flash Player – programma, kas ļauj ātri atskaņot dinamisku saturu, piemēram, videoklipus un animāciju. Mēs izmantojam Flash sīkdatnes drošības apsvērumu dēļ un, lai labāk atcerēties iestatījumus un preferences, līdzīgi kā pārlūkprogrammas sīkdatnes, bet to kontrolei tiek izmantota cita saskarne, nevis tā, ko nodrošina jūsu tīmekļa pārlūkprogramma. Informāciju par flash sīktdatņu pārvaldi, skatiet Adobe tīmekļa vietni vai apmeklējiet vietni www.adobe.com. Mēs varam izmantojam flash sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas mērķauditorijas atlases mērķos vai personalizētas reklāmas realizācijai.

Mūsu servera žurnāli arī var apkopot informāciju par to, kādas darbības lietotāji veic tīmekļa vietnēs (informācija par lietošanu). Šī informācija var ietvert lietotāja domēna vārdu, valodu, pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veidu, interneta pakalpojumu sniedzēju, IP adresi (interneta protokola adresi), vietni vai saiti, caur kuru lietotājs ir apmeklējis šo vietni, tīmekļa vietni, kuru apmeklējāt pirms pāriešanas uz mūsu vietni, un tīmekļa vietni, kuru apmeklējāt pēc tam, kad pametāt mūsu vietni, kā arī laiku, ko pavadījāt šajā vietnē. Mēs varam izsekot un izmantot informāciju par lietošanu, lai noteiktu vietnes efektīvu darbību un aktivitāti, uzlabotu vietnes dizainu un funkcionalitāti, kā arī drošības apsvērumu dēļ.

Mūsu tīmekļa vietnē mēs varam izmantot arī pikseļu tagus un tīmekļa bāksignālus. Tie ir nelieli grafiski attēli, kas tiek izvietoti tīmekļa lapās vai mūsu e-pasta vēstulēs, ar kuru palīdzību mēs noskaidrojam, vai esat veicis noteiktu darbību. Apmeklējot šīs lapas, atverot vai noklikšķinot uz noteiktām e-pasta vēstulēm, pikseļu tagi un tīmekļa bāksignāli ģenerē paziņojumu par šo darbību. Šie rīki ļauj mums izmērīt reakciju uz mūsu ziņojumiem, uzlabot mūsu tīmekļa vietnes un reklāmas.

Izmantojot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, jūs varat bloķēt sīkdatnes vai uzstādīt paziņojuma parādīšanu, saņemot sīkdatnes, dzēst sīkdatnes vai apmeklēt mūsu tīmekļa vietni anonīmi. Lai iegūtu papildinformāciju par pārlūkprogrammas iestatījumiem, skatiet palīdzības sadaļu vai pārlūkprogrammas instrukcijas. Ja jūs nepiekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, kas saglabā informāciju jūsu ierīcē, attiecīgi mainiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Tomēr jums jāsaprot, ka dažas mūsu tīmekļu vietņu funkcijas var nedarboties pareizi, ja neatļaujat sīkdatnes vai citas tehnoloģijas.

Likumā paredzētajos gadījumos, jūs saņemsiet pieprasījumu apstiprināt savu piekrišanu par sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu vai uzstādīšanu jūsu datorā vai citā ierīcē.

Datu kopīgošana un pārlūkprogrammas neizsekošanas pieprasījums: tā kā mēs neizsekojam mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus (un neļaujam to darīt citiem), mēs neapstrādājam arī pārlūkprogrammas neizsekošanas signālus. Plašāku informāciju par pārlūkprogrammas izsekošanas signāliem un neizsekošanas pieprasījumu skatiet vietnē http://www.allaboutdnt.org/.

Saite pāriešanai uz citām tīmekļa vietnēm: mēs varam ievietot savās tīmekļa vietnēs saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm (“saistītas vietnes”). Mēs ne vienmēr pārskatām, pārbaudām vai kontrolējam šīs vietnes. Katrai tīmekļa vietnei, pāreja, uz kuru tiek veikta, izmantojot saiti, var būt savi lietošanas noteikumi, kā arī personas datu glabāšanas un izmantošanas kārtība. Apmeklējot vietnes, kas ir saistītas ar saitēm, lietotājiem patstāvīgi ir jāiepazīstas ar visiem šie nosacījumiem un tie jāievēro. Mēs neesam atbildīgi par šo tīmekļa vietņu, kā arī citu vietņu saitēm, kas tiek izvietotas šajās vietnēs, politiku un darba metodēm. Šīs saites nenozīmē mūsu labatzinumu ne vietnēm, uz kurām tās norāda, ne uzņēmumiem vai pakalpojumiem, tādēļ pirms šo tīmekļa vietņu lietošanas, mudinām lietotājus izlasīt to datu apstrādes nosacījumus un procedūras.

Bērni: mūsu mājas lapas nav paredzētas bērniem, un mēs neizmantojam mūsu vietnes, lai apzināti iegūtu bērnu personas datus vai pārdotu bērniem preces vai pakalpojumus. Ja mēs uzzināsim, ka kāds bērns ir sniedzis personisku informāciju ar kādas mūsu tīmekļu vietnes starpniecību, mēs šo informāciju dzēsīsim no mūsu sistēmām.

Google Analytics: savās tīmekļa vietnēs Mēs varam izmantot arī Google Analytics, lai apkopotu informāciju par jūsu darbībām mūsu tīmekļa vietnēs, piemēram, kuras vietnes jūs apmeklējat, kādas saites atverat un kādas meklēšanas veicat mūsu tīmekļa vietnēs. Mēs varam izmantot šo informāciju, lai veidotu atskaites, kas palīdz mums uzlabot vietni. Sīkdatnes apkopo informāciju anonīmā veidā, tostarp par apmeklētāju skaitu tīmekļa vietnē, no kurienes apmeklētāji pāriet uz šo vietni, un to, kādas lapas viņi apmeklēja. Jūsu pārlūkprogramma nosūta informāciju, ko apkopo šīs sīkdatnes, kā arī jūsu pašreizējo IP adresi Google, un tā tiks uzglabāta serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Google mūsu vārdā izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, kā tika aprakstīts iepriekš. IP adrese, kas tiek iegūta Google Analytics netiks saistīta ne ar kādiem citiem datiem, kurus uzglabā Google. Sīkāku informāciju par datiem, kas tiek apkopoti, izmantojot Google Analytics, var atrast https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Jūs varat bloķēt sīkdatnes, izvēloties attiecīgus iestatījumus jūsu pārlūkprogrammā. Šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot mūsu tīmekļa vietņu funkcionalitāti. Jūs varat lejupielādēt un instalēt pievienojumprogrammu Google Analytics atteikšanās papildinājumu šeit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google atkārtotā mārketinga tehnoloģija: mūsu tīmekļa vietnēs var tikt izmantota Google atkārtotā mārketinga tehnoloģija. Šī tehnoloģija ļauj lietotājiem, kuri jau ir apmeklējuši mūsu tiešsaistes pakalpojumus, un ir izrādījuši interesi par mūsu pakalpojumiem, saņemt mērķētu reklāmu Google partneru tīmekļa vietnēs. Tas arī ļauj jums rādīt reklāmas lietotājiem, kuri ir līdzīgi mūsu vietnes lietotājiem. Informācija, ko apkopo sīkdatnes par tīmekļa vietnes izmantošanu, tiks pārsūtīta uz Google un uzglabāta ASV serveros. Ja tiek pārsūtīta IP adrese, tā tiks saīsināta līdz pēdējiem 3 cipariem. Izmantojot sīkdatnes iespējams analizēt lietotāja darbības vietnē un pēc tam izmantot šo informāciju, lai ieteiktu precīzi atlasītu produktu un rādītu reklāmas, ņemot vērā lietotāju intereses. Ja nevēlaties saņemt mērķētu reklāmu, jūs varat atspējot sīkdatņu lietošanu šiem mērķiem, izmantojot vietni: https://www.google.com/settings/ads/. Kā alternatīvu risinājumu – lietotāji var atspējot trešo personu pakalpojumu sniedzēju izmantotās sīkdatnes programmas ”Tīkla reklāmas iniciatīva” tīmekļa vietnē (http://www.networkadvertising.org/choices/). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Google ir sava datu aizsardzības politika, kas nav saistīta ar mūsu. Mēs neuzņemamies atbildību par Google politiku un noteikumiem. Lūdzu, izlasiet Google konfidencialitātes politiku, pirms izmantojat mūsu vietnes (https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/).

Reklāmguvumu uzskaite Facebook: mūsu tīmekļa vietnēs var tikt izmantota reklāmguvumu uzskaite, izmantojot kompānijas Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ASV ( «Facebook») pikseli. Šis rīks ļauj mums izsekot lietotāju darbības pēc to novirzīšanas uz pakalpojumu sniedzēja vietni, noklikšķinot uz Facebook reklāmām. Tas dod mums iespēju kontrolēt reklāmas efektivitāti Facebook, kā arī nepieciešams statistikas un mārketinga pētījumu nolūkos. Apkopotie dati paliek anonīmi. Tas nozīmē, ka mēs nevaram apskatīt konkrēta lietotāja personas datus. Tomēr apkopoto datu glabāšanu un apstrādi veic Facebook. Facebook spēj saistīt šos datus ar jūsu kontu Facebook un izmantot tos saviem reklāmas mērķiem saskaņā ar kompānijas politiku personas datu izmantošanā, kas ir aprakstīta šajā lapā: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook reklāmguvumu uzskaite arī ļauj Facebook un tās partneriem rādīt reklāmas gan Facebook, gan ārpus tā. Šiem nolūkiem jūsu datorā tiks saglabāts īpašs sīkdatņu fails. Atļauju var piešķirt tikai lietotāji, kas ir vecāki par 13 gadiem. Noklikšķiniet šeit, ja vēlaties atcelt savu atļauju: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 1. Jūsu tiesības

Jūs varat pieprasīt piekļuvi, labošanu vai atjaunināšanu saviem nepareiziem vai novecojušiem personas datiem. Lai to izdarītu, lūdzu, sazinieties ar mūsu personas datu aizsardzības nodaļu, izmantojot šo saiti: JCI atsauksmju veidlapa. Saskaņā ar likumu jūs varat pieprasīt dzēst savus personas datus, ierobežot to apstrādi, apstrīdēt to apstrādi, kā arī jums var būt tiesības uz datu pārnesamību. Turklāt jums var būt tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības struktūrām.

 1. Piekrišana un piekrišanas anulēšana

Sniedzot mums savus personas datus, jūs saprotat un piekrītat šo datu apkopošanai, apstrādei, starptautiskai pārsūtīšanai un izmantošanai saskaņā ar šo “Personas datu glabāšanas un izmantošanas kārtību”. Likumā paredzētajos gadījumos mēs pieprasīsim jums izteikt īpašu piekrišanu.

Jūs vienmēr bez maksas varat iebilst pret to, ka jūsu personas datus izmantos tiešā mārketinga nolūkos vai anulēt iepriekš sniegtu piekrišanu konkrētam nolūkam: lai to izdarītu, jums ir jānoklikšķina uz atbilstošajām saitēm mūsu tīmekļa vietnēs, jāizpilda norādījumi e-pasta vēstulē vai jāsazinās ar personas datu aizsardzības nodaļu, izmantojot šo saiti: www.miksplus.eu saziņas veidlapa.

 1. Automatizēta lēmumu pieņemšana 

SIA MIKS PLUS ievēro jūsu tiesības uz automatizētu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar likumu.

 1. Kā ar mums sazināties

Ja vēlaties sazināties ar mums par personas datu aizsardzību, vai ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai sūdzības, lūdzu, sazinieties ar Personas datu aizsardzības nodaļu, izmantojot šo saiti: www.miksplus.eu saziņas veidlapa.

Saskaņā ar Vienošanās noteikumiem par konfidenciālas informācijas apmaiņas noteikumiem SIA MIKS PLUS cenšas reaģēt uz prasībām saistībā ar jūsu personas datu ievākšanu vai izmantošanu. Personām no Eiropas Savienības un Šveices ar prasībām un jautājumiem par mūsu politiku attiecībā uz konfidenciālas informācijas apmaiņu vispirms ir jāvēršas mūsu personas datu aizsardzības nodaļā, izmantojot iepriekš sniegto saiti. Turklāt SIA MIKS PLUS cenšas sadarboties ar komisiju, ko izveidojušas ES datu aizsardzības iestādes un Šveices datu aizsardzības un informācijas komisārs par jautājumiem, kas saistīti ar neatrisinātām pretenzijām saistībā ar datiem, kas pārsūtīti no ES un Šveices saskaņā ar Vienošanos par konfidenciālas informācijas apmaiņas noteikumiem.

 1. Grozījumu veikšana mūsu “Personas datu uzglabāšanas un izmantošanas kārtībā”

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas, labojumus un atjauninājumus šajā “Personas datu uzglabāšanas un izmantošanas kārtībā”. Periodiski pārbaudiet jaunus šī dokumenta atjauninājumus.